بسمه تعالی

اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کاشان متشکل از آقایان دکتر حسن الماسی،حاج مصطفی کردمیل،مهدی مدنی ،سید رضا هاشمی،امیر پارسا و مهندس محمد حسین واحدیان رئیس هیئت مدیره سازمان در تاریخ 94/09/16 پس از نشست صمیمانه با سرپرست سازمان و بررسی مسائل جاری  سازمان از روند بهسازی فاز 2 گلزار مطهرشهدا و همچنین اتمام فاز 1 و 2 بهسازی قطعه خانواده معظم شهدا بازدید بعمل آوردند. 

اعضای کمیسیون خدمات شری

اعضای کمیسیون خدمات شری

اعضای کمیسیون خدمات شری