بخش های مهم سازمان عبارتند از: گلزار شهدا ، اداره فضای سبز،  مجموعه اداری و حسابداری ، روابط عمومی ، نگهبانی ، سالن های معراج ، سالن اجتماعات (حسینیه شهدا)اداره متوفیات ، خدمات خودرویی حمل متوفی ، قطعات عمومی ، مقابر خانوادگی ، ایوان های خانوادگی
منابع آماری و اطلاعاتی مربوط به درگذشتگان که در حال حاظر توسط کاربران ثبت و ضبط می شود ذخیره ارزشمندی برای انجام امور تحقیقاتی و علمی و تحلیلی دانشگاه ها و مراکز علمی کاربردی می باشد.
 سازمان دارالسلام به منظور تامین هزینه های خود به دنبال ایجاد راهکارهای مناسب جهت ایجاد در آمد بوده تا بتواند مجموعه سازمان را به خوبی اداره نماید که این درآمد از محل فروش قبور ، مقابر خانوادگی ، انجام امورات مربوط به متوفی تامين  می شود.
به منظور کم کردن هزینه ها و سرعت پاسخگویی به نیاز ها ، ایجاد کیفیت مطلوب خدمات وسرعت بخشي در انجام وظايف امورات مربوط به تنظیف ، تغسیل ،تدفین ، فضای سبز ، نگهبانی و کلیه امورات عمرانی به بخش خصوصی واگذار گرديد.

محدوده جغرافيايي سازمان

وسعت قابل استفاده سازمان در حال حاضر 165 هکتار است در قسمتی از این مکان که در حال حاضر قابل استفاده است 17 قطعه مربوط به دفن اموات در ان پیش بینی شده است
1- گلزارمطهر شهدا 
2- قطعه خانواده شهدا 
3- قطعه جانبازان و ایثارگران 
4- قطعه علما(مرقد مطهر حضرت آيت اله يثربي)
5- قطعه ایوان خانوادگی
6- قطعه نام آوران
7- قطعه آلاچيق
8-  قطعات عمومی( هفت قطعه)
9- قطعات مربوط به طرح های توسعه ای آینده (سه قطعه)
10-آرامگاه هاي خانوادگي

ابنيه و تاسيسات سازمان

1- ساختمان اداری در مجموعه ای به مساحت 400 متر مربع 
2- حسینیه شهدا به مساحت 650 متر مربع 
3- مقبره مرحوم گلابچي
4- سالن هاي معراج
5- سالن انتظار
6- سالن تشريح پزشكي قانوني
7- نگهباني و انتظامات
8- پارک بازی جهت بازی و تفریح کودکان 
9- کارگاه حجاری و سنگ تراشی در داخل سازمان روبروی گلزار شهدا 
10- احداث تعداد 6 واحد پارکینگ با بیش از 110000 متر مربع 
11- تعداد 4 در ب ورودی با ایجاد ورودی هایی به شکل بلوار 
12- ايستگاه تقليل فشار گاز
13- دو حلقه چاه آب عميق
14- منبع هوايي ذخيره آب با ظرفيت 82000 ليتر
15- روشنايي معابر و قطعات(120 اصله روشنايي ،9 و 12 متري)
16- برج نور (2 اصله)

فضاي سبز

1- حدود 1.5 هکتار چمن کاری 
2-  بیش از 8000 متر طول پرچین
 3-  بیش از 3000 متر مربع انواع گلکاری 
4-  باغ زیتون به مساحت 7 هکتار 
5- مجموعه درختکاری غیرمثمر در حدود 30 هکتار 
6- کاشت درختان در قطعات جدید به منظور ایجاد طراوت و سایه اندازی و استفاده از گیاهان مناسب آب و هوایی اقلیم کاشان 
7-پارک زیبای معراج در روبروی مجموعه سالن های معراج با طراحی مناسب ، نصب صندلی و نیمکت وسطل های زباله و فضای سبز مناسب