نام: محمدرضا
نام خانوادگی: زائرکاظمینی
نام پدر: اکبر
تاریخ تولد: 1346
تاریخ شهادت: 64/12/9
محل شهادت: فاو
ش ش: 787
بسم الله الرحمن الرحیم
ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لاتشعرون( سوره بقره آیه 153)
کسی که در راه خدا کشته شود مرده نپندارید بلکه او زنده جاوید است ولیکن شما این حقیقت را در خواهیدیافت.
پس از تقدیم عرض سلام، سلامتی شما را از خداوند متعال خواهانم ملالی نیست به جز دوري شما و امیدوارم که حال همگی شما خوب باشد و همیشه خوشحال باشید ان شاءالله. خدمت پدر و مادر عزیزم سلام عرض میکنم و به نام خدا این وصیتنامه را شروع میکنم .
آن زمان که روح ها خالی از عشق افروز می شود مانند دل هاي بیعشق و بی حب محبوب جامعه بی خون ارزشهاي انسانی و الهی به دست فراموشی سپرده شده همه در سرداب هاي ضد انسانی غوطهور شده اند در کوله بارشان به جز گناه چیز دیگري نیست آن لحظه هایی که نور امید است که از دریچه اي بتابد که ارزشی بیافریند و نه حرکتی و نه ذوقی و نه شوقی آن وقت در آن لحظه هست که خون شهید، پیام شهید، حرکت شهید به سوي خدا عروج او به سوي خدا پرواز او به سوي خدا می باشد و تمامی هستی را رونق       می بخشد و شرارههايعشق را به جان سرد انسانهاي استخبار شده و استعمار شده و شیطان زده می زند و باعث می شود آن وقت پیام شهید نویدبخش حرکتی بزرگ و هدفدار به سوي سعادت دنیوي و اخروي می شود اینهاست که شهید شاهداست. حی است و حاضر است بر همه زمان ها و مکان ها عصرها و نسل ها و با خون خود خط سرخی بر روي بطلان میکشد