شهروند گرامي
ضمن عرض تسليت به شما عزيزان خلاصه اي از چگونگي استفاده از خدمات سازمان دارالسلام به شرح ذيل به اطلاع مي رسد:
خدمات سازمان:
۱. پذیرش متوفی جهت نگهداری در سردخانه به صورت شبانه روزی.
۲. خدمات شبانه روزی جهت انتقال و جابجایی اموات از منازل و مراکز درمانی، سطح شهر و محدوده حفاظتی استان با اختصاص 7 دستگاه آمبولانس حمل متوفی.
۳. ثبت و تجزیه تحلیل اطلاعات دقیق متوفیان 
۴. ایجاد بوستانها، میادین، بلوار، معابر و سایت بازی کودکان جهت سرگرمی کودکان در محوطه سازمان