بسمه تعالی

در تاریخ 21اردیبهشت ماه همزمان با ولادت سیدالشهدا و روز پاسدار دیدار با خانواده محترم شهید جاوید الاثر حسین اکبرزاده عرب انجام گرفت.درابتدا مادر شهید ضمن خوش امد گویی از خاطرات فرزند جاویدالاثرش گفت و در پایان دیدار سرپرست

سازمان آفای غلامعلی ساران از رشادت های شهیدان گفت و خطاب به مادر شهید از صبر و بردباری این مادر در فراغ عزیزش تشکر کرد.

شهید جاوید الاثر حسین اکیرزاده