_
امروز : دو شنبه 23 / تير / 1399
منو اصلی
Skip Navigation Links


شهدا  
Skip Navigation Links.

خاطره ها و دل نوشته ها  
Skip Navigation Links.

مناقصات  
Skip Navigation Links.

 
رسول گرامی اسلام(ص)
رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است ومیانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم

امام صادق(ع)
آنگاه که روزه میگیری بایدچشم وگوش ومو وپوست توهم روزه باشد.یعنی از گناهان پرهیزکند

حضرت علی علیه السلام
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی

امام کاظم علیه السلام
همانا صبورترین شما در برابر بلاها ، زاهدترین شماست

رسول گرامی اسلام(ص)
تعجب دارم از کسانی که نسبت به خورد و خوراک خود اهمیت میدهند تا مریض نشوند ولیکن اهمیتی نسبت به گناهان نمیدهند و باکی از آتش سوزان جهنم ندارند. 

 مرگ و علل ترس از مرگ

الذی خلق الموت و الحیوه
آنچه از قرآن بر می آید که مرگ یک امر عدمی وبه معنای فنا ونیستی نیست بلکه یک امر وجودی است. یک انتقال و عبور از جهانی به جهان دیگر است.از این رو بسیاری از آیات قرآن از مرگ به عنوان توفی یاد کرده اندکه به معنای باز گرفتن  ودریافت روح از تن است.خداوند در بیان این امر وجودی می فرماید:(خداوند مرگ وزندگی را آفرید)      خداوند مرگ را همانند زندگی یک آفریده از آفریده های خویش بیان می دارد چون اگر مرگ امری عدمی بودمخلوق و آفریده به شمار نمی آمداز مخلوقات هیچگاه جز به امور وجودی تعلق نمی گیرد. به هر حال مرگ ازمخلوقات،امر وجودی ودریچه ای است به سوی زندگی دیگر،در سطحی بسیار وسیع تر و آمیخته با ابدیت ،خداوند می فرماید :اگر بمیرید ویا کشته (شهید)شویدبه سوی خدا باز می گردید،در حقیقت مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راهی است که از آن به جهان دیگر منتقل می شوید واین جهان با همه عظمتش تنها مقدمه ای برای جهانی گسترده تر و فراخ تر، جاودانی و ابدی است وبه سخنی دیگر نه تنها مرگ باعث نمی شود تا زندگی پوچ و بیهوده جلوه کند بلکه به زندگی این جهان معنی و مفهوم می بخشدو از کارکرد های مرگ می توان معنا بخشی به زندگی دنیایی دانست چون مرگ است که آفرینش هستی را از بیهودگی خارج می سازد و بدان جهت ،معنا و مفهوم می بخشد.                                                                                                      
بی گمان واکنش طبیعی انسان در برابر ناشناخته ای چون مرگ ترس وهراس است.ریشه ترس را می توان در ا ین جستجو کرد که مرگ را پایان، فنا ونیستی تصور می کنند و انسان به طور طبیعی و ذاتی گرایش به بقا وجاودانگی دارد واز نیستی و نابودی می گریزد  .در قرآن کریم آمده است که ابلیس با بهره گیری از همین عامل ،آدم را وسوسه کرد تا نافرمانی خداوند کرده واز میوه درخت ممنوعه بخورد،ابلیس به آدم می گوید :ای آدم ،آیا تورا به درخت جاودانگی و حکومت و ملک نافرسودنی راهنمایی نکنم؟ بنابراین وحشت و هراس انسان از فنا ونیستی ،امری طبیعی و واکنشی عادی است .لذا از مرگ به جهت آنکه در باورش پایان کار وعامل نیستی ونابودی است ،می هراسدواز آن می گریزدبسیاری از مردم مرگ را به معنای فنا ونیستی تفسیر می کنند وبدیهی است که انسان از فنا و نیستی وحشت و هراس دارد .اگر انسان مرگ را به این معنا تفسیر کند ،به طور یقین از آن گریزان خواهد بود وهمین امر عاملی برای اضطراب وعدم آرامش او در طول زندگی خواهد بود.وحتی در بهترین حالات زندگی ودر اوج پیروزی و سعادت دنیوی و خوشبختی،اندیشه و تصور این مطلب که روزی این زندگی به پایان خواهد رسید ،شهد زندگی را در کام او زهر می کند و همواره در نگرانی  واضطراب به سر می برد.البته چنین نیست همه کسانی که به مرگ به عنوان پل ودروازه وعامل انتقال به هستی و سرای دیگر می نگرند ،در آرامش بوده واز مرگ استقبال نمایندچون افرادی که آن را مقدمه ای برای ورود به جهان وسیع تر ،عالی تر و حیاتی جاودان می نگرند به خاطر اعمال وخلاف کاری های خویش از مرگ وحشت دارند زیرا بر این باورند که پس از مرگ وارد جهانی می شوند که وضعیت زندگی ایشان در آن چیزی جز تجسم اعمال دنیایشان  نخواهد بود ،اعمالی که آنان را از سعادت ابدی دور می کند بنابراین برای فرار از محاسبه و کیفر الهی گرایش به گریز از مرگ دارند .اعتقاد به عالم پس از مرگ  و بقای آثار اعمال  و جاودانگی کارها تاثیر مهمی در رفتار وکنش  انسانی می گذارد.وبه عنوان یک عامل موثر در ترغیب وتشویق انسان به نیکی ها و مبارزه با زشتی ها به شمار می آید .اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ می تواند در اصلاح افراد فاسد و تشویق افراد فداکار ومجاهد بگذارد به مراتب از هر عامل دیگری بیشتر است .چناچه عدم ایمان به آن ویا فراموشی مرگ و جهان دیگر ،سرچشمه بسیاری از گناهان و رفتارهای زشت و ناپسند است.خداوند می فرماید :آتش دوزخ را بچشید بخاطر آنکه دیدار امروز را فراموش کردید.اما اگر انسان بپذیرد که مرگ عامل انتقال به جهان دیگر است و یا آن را فراموش نکند بلکه همواره مرگ را حاضر داشته باشدو حضور مرگ( حضوری) شهودی باشد آنگاه حماسه های جاودانی را رقم خواهد زد حماسه هایی که یک انسان باور مند پدید می آورد . حماسه های جاودانی چون حماسه حسینی.
امام حسین (ع)می فرماید: شکیبایی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار!مرگ تنها پلی است که شمارا از ناراحتی ها و رنج ها به باغ های وسیع بهشت ونعمت های جاودان منتقل می کند،کدامیک از شما از انتقال یافتن از زندان به کاخ ناراحت هستید؟واما نسبت به دشمنان شما همانند این است که شخصی را از کاخی به زندان و عذاب منتقل کنند،پدرم از رسول خدا(ص) نقل فرمود:که دنیا زندان مومن وبهشت کافر است، مرگ پل آنها به باغ های بهشت و پل اینها به دوزخ و جهنم است. 
بر اساس اعتقاد به سخنان امام حسین (ع)منطق مجاهد اینگونه می شود  که بگوید : بگو شما دشمنان درباره ما چه می اندیشید ؟جز رسیدن به یکی از دو چیز ،سعادت وافتخار، یا پیروزی بر شما یا رسیدن به لقاءاله و افتخار شهادت ،راه دیگری وجود ندارد. قطعا چنین سربازی شکست ناپذیر در عرصه زندگی ، جهاد، تلاش و سایر عرصه هاست. مرگ در عقیده باورمندان و شاهدان نه تنها زیباست بلکه دریچه ای به جهان بزرگ ، شکستن قفس و آزاد شدن و آزاد شدن روح ، گشودن بندها وقیدها  ورسیدن به آزادی مطلق است، طبیعی است که باورمندان و شاهدان نه تنها از مرگ وشهادت در راه هدف ترس و وحشتی ندارند بلکه از مرگ به عنوان عامل جاودانگی استقبال می کنند.حضرت علی (ع) می فرمایند: به خدا سوگند فرزند ابی طالب علاقه اش به مرگ بیشتر از کودک شیر خوار به پستان مادرش است.و ضربه ای را که باعث انتقال و لقاء اش می شود راضربه رستگاری می بیند.(فزت و رب الکعبه )به خدای کعبه رستگار شدم.در حدیث است که در عاشورا هر چقدر حلقه محاصره دشمن تنگ تر و فشار بیشتر می شد، چهره های عاشورائیان حسینی بر افروخته تر وشکوفاتر می شدو حتی پیرمردان، اصحاب ویارانش صبح عاشورا خندان بودند  و وقتی از آن ها پرسش می شد چرا؟می گفتند برای اینکه ساعتی دیگر شهادت و حورالعین را در آغوش می گیریم.                                                                 
از قدیم ترین ایام، بشردر جستجوی چیزی  به نام اکسیر جوانی بوده است وبرای آن افسانه ها بافته و آرزو ها دردل پرورانده است .از مطالب گذشته می توان فهمید که آدمی از مرگ وحشت دارد و عشق به ادامه حیات و فراراز پایان زندگی در وجود او نهفته است . همانطور که افسانه کیمیا همان ماده شیمیایی مرموزی که چون به مس کم ارزش برسد تبدیل به طلای پر ارزش می شود ،روشنگر وحشت انسان از فقر اقتصادی وتلاش برای جلب ثروت بیشتر میباشد.افسانه اکسیر جوانی نیز منعکس کننده وحشت از پیری و فرسودگی وبالا خره مرگ وپایان زندگی است.بیشتر مردم از نام مرگ می ترسند ،از مظاهر آن می گریزند،از اسم گورستان متنفرند وبازرق وبرق دادن به قبر ها می کوشند ماهیت اصلی آن را به فراموشی بسپارند. حتی برای فراردادن افراد از هر چیز خطرناک یا غیر خطرناکی که می خواهند کسی او را دستکاری نکند روی آن می نویسند (خطر مرگ) ودر کنار آن هم عکس یک جفت استخوان مرده آدمی را به حالت ضربدر در پشت یک جمجمه که خیره و بی روح به انسان نگاه می کند قرار می دهند.آثار وحشت انسان از مرگ در ادبیات مختلف دنیا فراوان دیده می شود .تعبیراتی چون هیولای مرگ – چنگال موت- که همه اینها نشانه هایی از این وحشت  و اضطراب همگانی است.داستان معروف رویای هارون الرشید که در خواب دیده بود همه دندان های او ریخته است  وتعبیر خواب کردن آن دو نفر که یکی گفت (همه کسان تو پیش از تو می میرند )و دیگری گفت (عمر خلیفه از همه بستگانش طولانی تر خواهد بود)و واکنش هارون در برابر دو تعبیر کننده که به دومی صد دینار داد و  اولی را صد تازیانه زد نیز دلیل دیگری بر این حقیقت است. هر دو یک مطلب را گفته بودند اما آنکه نام مرگ کسان خلیفه را بر زبان جاری کرده بود صد تازیانه نوش جان کرد وکسی که مرگ آنها را در قالب طول عمر خلیفه ادا نمود صد دینار پاداش گرفت.ضرب ا لمثل های مملو از اغراق همانند،هر چه خاک فلانی است بقای عمر شما باشد،ویادر هنگامی که می خواهند کسی را با کسی که از دنیا رفته است در جنبه مثبتی تشبیه کنندمی گویند (دوراز شما فلانی هم چنین بود)یا زبانم لال پس از شما چنین و چنان می شود ویا ترتیب اثر دادن به هر چیز که احتمال مرگ را دور کند و یا در طول عمر موثر باشد،اگر چه صد در صد خرافی و بی اساس به نظر برسد وهمچنین دعاهایی که با جاودان بودن مانند خدا کند عمر یک روزه تو را هزار سال کند یا صد سال به این سال ها و غیره .هرکدام نشانه دیگری از این حقیقت است .البته انکار نمی توان کرد که افراد نادری هستند که از مرگ به هیچ وجه وحشت ندارند وحتی با آغوش باز به استقبال آن می شتابنداما تعداد آن ها کم است وتعداد واقعی به مراتب کمتر ازآنهایی است که چنین ادعایی را دارند! ما از کدام دسته ایم؟؟؟؟

 
کلام رهبری

لینک ها

جستجوی اموات
شهرداري كاشان


تازه ترین مطالب
Skip Navigation Links.

پر بیننده ترین مطالب
Skip Navigation Links.

 
امام علي (ع)
پاكدامني و شرافت هميشه بر ثروت دنيا مقدم است.

امام حسين(ع)
هركه كم تر فكر مي كند بيشتر حرف مي زند.

پيامبر اكرم(ص)
پير دردوست داشتن دو چيز جوان است:زندگي دراز و فراواني مال 
 آمار

سایت رسمی سازمان دارالسلام کاشان


تلفن : 55237777 -  فکس :55239999

info@darossalamkashan.ir


Designed & Powered by RayanMand

کاربر گرامی؛ برای ورود به سایت ابتدا ثبت نام کنید.